I modulis. Kaip gauti socialinę paramą ir paslaugas ir kaip pradėti savo nuosavą verslą

Realybė šiandien yra tokia, kad taip vadinamajame Vakarų pasaulyje dėl gimstamumo mažėjimo ir nuolatinės gyvenimo trukmės ilgėjimo visuomenės sensta. Šis procesas netgi dar sparčiau dėl didelės emigracijos vyksta ir trijose Baltijos valstybėse (kiek daugiau Lietuvoje ir Latvijoje ir kiek mažiau Estijoje). Nežiūrint į tai, kad senėjimas yra natūralus ir objektyvus etapas žmogaus gyvenime, žmonės, ypač baigdami aktyvią savo darbinę karjerą ir išėję į pensiją, kaip rodo gausūs tyrimai, patiria įvairių stresų dėl savo statuso pasikeitimo, dėl atsiradusio laisvo laiko, kurį ne visi žino kaip panaudoti. Visa tai sukelia psichologinių, sveikatos sutrikimų ir rizikų. Iš kitos pusės, žmogus, išėjęs į pensija, tampa įvairių socialinių, sveikatos ir kitų valstybės ir savivaldybių finansuojamų programų objektu. Senjorai turėtų tai žinoti ir laiku jomis pasinaudoti. Tuo tikslu Estijos, Latvijos ir Lietuvos pensininkų Federacijos pradėjo projektą „Amžius nėra kliūtis“ (2017-2019 m.). Juo siekiama suteikti pensinio ir ikipensinio amžiaus žmonėms žinias, kaip dorotis su iškylančiomis problemomis. Šio modulio tikslas – informuoti žmones su jų teisėmis gauti socialinę paramą ir paslaugas, o taip pat supažindinti su galimybėmis pradėti nuosavą verslą.

 

iconfinder_pdf_3745.png  1 tema. Sveikata ir aktyvus amžėjimas

iconfinder_pdf_3745.png  2 tema. Lietuvos Respublikos socialinė politika

iconfinder_pdf_3745.png  3 tema. Socialinis draudimas ir pensijos

iconfinder_pdf_3745.png  4 tema. Socialinė parama

iconfinder_pdf_3745.png  5-6 temos. Kaip pradeti nuosava versla

iconfinder_pdf_3745.png  7-8 temos. Ūkininkavimo formos ir mokesčiai

iconfinder_pdf_3745.png  9 tema. Valstybė verslui

iconfinder_pdf_3745.png  10 tema. Verslo finansavimo šaltiniai