II modulis. Kaip išlaikyti pagyvenusių žmonių fizinį aktyvumą ir sveikatą

Pensininkų ir ikipensinio amžiaus gyventojų skaičius yra labai didelis ir įvairus Latvijoje (Estijoje, Lietuvoje). Amžius - tai natūralus etapas žmogaus gyvenime, tačiau jis yra susijęs kaip su sveikatos rizikomis, taip ir su socialinių, psichologinių ir emocinių problemų įvairove. Deja, socialinės paramos ir paslaugų sistema dar nėra pakankamai išvystyta iki galo kompensuoti šias problemas. Todėl asmeninis žmogaus potencialas ir žmogiškieji ištekliai kasdieniame gyvenime, kad būtų nepriklausomas tiek, kiek įmanoma nepaisant garbingo amžiaus, yra labai svarbu. Kadangi situacija yra panaši visose trijose Baltijos šalyse - Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje - šių šalių pensininkų Federacijos pradėjo projektą "Amžius nėra kliūtis" (2017-2019 m.). Juo siekiama aprūpinti pensinio, ir ikipensinio amžiaus žmones žiniomis ir įgūdžiais, padedant išlaikyti savo sveikatą, skatinant aktyviau integruotis į socialinį ir pilietinį gyvenimą, išnaudoti smulkaus verslo galimybes ir  tokiu būdu prisidėti įgyvendinant aktyvaus senėjimo viziją.

 

iconfinder_pdf_3745.png 1 paskaita. Aktyvus ir sveikas senėjimas

iconfinder_pdf_3745.png 2 paskaita. Pratimai ir jų vaidmuo palaikant ir tobulinant fizinę sveikatą

iconfinder_pdf_3745.png 3 paskaita. Pagyvenusių žmonių fizinio pasirengimo ir vertinimo rodikliai

iconfinder_pdf_3745.png 4 paskaita. Rekomendacijos fiziniam aktyvumui, fizinio aktyvumo savikontrolė

iconfinder_pdf_3745.png 5 paskaita. Tinkamo fizinio aktyvumo pasirinkimas. Planavimas FA

iconfinder_pdf_3745.png 6 paskaita. Užimtumo ir sveikatos balansas. Pagrindiniai ergonomikos principai vykdant kasdienes veiklas

iconfinder_pdf_3745.png 7 paskaita. Subalansuota mityba ir fizinis aktyvumas siekiant optimalaus svorio palaikymo

iconfinder_pdf_3745.png 8 paskaita. Lėtinės neinfekcinės ligos ir pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo ypatumai

iconfinder_pdf_3745.png 9 paskaita. Aplinkos reikšmė, užsiimant fizine veikla. Kritimo prevencija

iconfinder_pdf_3745.png 10 paskaita. Noriu ir galiu būti aktyvus ir jaustis gerai!