8. Teisiniai pagrindai

Šis kursas yra skirtas formuoti esminį supratimą apie pagrindines teises ir pareigas, susijusias su senjorais, taip pat įgūdžius, įgalinančiius tinkamai šiomis teisėmis naudotis, bei supratimą, kur kreiptis pagalbos konkrečiu teisių ir laisvių pažeidimo atveju.
Baigę kursą studentai galės analizuoti, kritiškai vertinti informaciją ir, remdamiesi ja, pritaikyti įgytas žinias savo socialiniams poreikiams.

Kurso aprašymas

Šiuolaikinės demokratinės šalies veikimo pagrindai

Pagrindinės vyresnio amžiaus žmonių teisės

Šiuolaikinės valdžios institucijos ES ir jų atsakomtybė

Civilinė teisė

Vartotojų teisė

Administracinė/ baudžiamoji teisė